Werken aan de weg    

Servicebus    

Groenvoorziening    

Riolering    

Storingsdienst    

Verkeersregelinstallaties    

Openbare verlichting    

Brugbediening    

Begraafplaatsen    

Brugbediening

De Waterwolf heeft eigen brugwachters in dienst voor tien bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De brugwachters bedienen de bruggen en zorgen daarmee voor een goede doorstroming van het verkeer. Zij zetten de benodigde seinen in werking en zien erop toe dat schippers zich aan de geldende voorschriften houden. Waar nodig voeren zij bovendien klein onderhoud uit.