De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV is sinds oktober 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 5. Om de CO2 uitstoot te reduceren is er een beleidsverklaring CO2 opgesteld en worden er diverse reductiemaatregelen genomen. Op deze pagina is diverse informatie met betrekking tot onze CO2-prestatieladder te vinden.

Beleidsverklaring CO2

Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV gevoerde milieubeleid.
De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden en projecten. Dit wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke noviteiten en innovaties binnen ons bedrijf te implementeren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Wij zetten ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van ons bedrijf. De directie van De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken. Het doel in absolute getallen is een reductie van 30.86 ton CO2 uitstoot bij gelijkblijvende productie binnen 5 jaar.

3.A.1 Carbon Footprint
Klik hier om de Carbon Footprint 2014 te bekijken
Klik hier om de Carbon Footprint 2015-6m te bekijken
Klik hier om de Carbon Footprint 2015 te bekijken
Klik hier om de Carbon Footprint 2016-6m te bekijken
Klik hier om de Carbon Footprint 2016 te bekijken
Klik hier om de Carbon Footprint 2017 te bekijken

5.B.1 Energie reductie doelstellingen
Klik hier

3.D.1 KetenInitiatieven
Klik hier

CO2-bewust Certificaat niveau 5
Klik hier

Meer weten over hoe De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV met de CO2 Prestatieladder omgaat, neem dan contact op met ons bedrijf;
Mevr. M. Korbee, Telefoon (023) 56 22 390